Nieuwsflash VNM

Zomerbediening bruggen en sluizen die de provincies Zuid- en Noord-Holland bedienen

In verband met het Coronavirus gaat in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland de zomerbediening van de bruggen en sluizen die de provincies bedienen niet in op 1 april 2020 maar pas op het moment dat de stringente maatregelen, die van Rijkswege zijn afgeroepen worden afgeschaald.

Reden hiervoor is dat het beschikbaar houden van onze natte infrastructuur van cruciaal belang is. Met het ingaan van de zomerbediening worden extra medewerkers (flexibele schil) ingezet op de bediencentrales. Het risico op besmetting met het coronavirus wordt daarmee groter. Om het risico van besmetting zo goed als mogelijk te beheersen willen de provincies Zuid-Holland en Noord- Holland de zomerbediening van bruggen en sluizen pas in laten gaan als de maatregelen van Rijkswege worden afgeschaald.

De aanvang van de zomerbediening is nu uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Die nader te bepalen datum hangt af van de effectiviteit van de maatregelen van de Rijksoverheid. Dat wordt constant gemonitord. Dat betekent dat de aanvang van de zomerbediening niet per se wordt opgeschoven naar 1 juni maar het is wel mogelijk.

Zoveel korter als mogelijk en zoveel langer als noodzakelijk.

Dit heeft betrekking op de bediening van bruggen en sluizen in de provincies Zuid- Holland en Noord-Holland. Het kan goed zijn dat de overige provincies, gemeenten en andere waterwegbeheerders ook dergelijke besluiten gaan nemen.

Zie voor actuele informatie www.vaarweginformatie.nl 

Met vriendelijke groet,
 
Ton van der Loo