Nieuwsflash VNM

Zomerbediening bruggen en sluizen die de provincies Zuid- en Noord-Holland bedienen

In verband met het Coronavirus gaat in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland de zomerbediening van de bruggen en sluizen die de provincies bedienen niet in op 1 april 2020 maar pas op het moment dat de stringente maatregelen, die van Rijkswege zijn afgeroepen worden afgeschaald.

Reden hiervoor is dat het beschikbaar houden van onze natte infrastructuur van cruciaal belang is. Met het ingaan van de zomerbediening worden extra medewerkers (flexibele schil) ingezet op de bediencentrales. Het risico op besmetting met het coronavirus wordt daarmee groter. Om het risico van besmetting zo goed als mogelijk te beheersen willen de provincies Zuid-Holland en Noord- Holland de zomerbediening van bruggen en sluizen pas in laten gaan als de maatregelen van Rijkswege worden afgeschaald.

De aanvang van de zomerbediening is nu uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Die nader te bepalen datum hangt af van de effectiviteit van de maatregelen van de Rijksoverheid. Dat wordt constant gemonitord. Dat betekent dat de aanvang van de zomerbediening niet per se wordt opgeschoven naar 1 juni maar het is wel mogelijk.

Zoveel korter als mogelijk en zoveel langer als noodzakelijk.

Dit heeft betrekking op de bediening van bruggen en sluizen in de provincies Zuid- Holland en Noord-Holland. Het kan goed zijn dat de overige provincies, gemeenten en andere waterwegbeheerders ook dergelijke besluiten gaan nemen.

Zie voor actuele informatie www.vaarweginformatie.nl 

Met vriendelijke groet,
 
Ton van der Loo

Onze brug gaat uitsluitend open volgens winterrooster!

In verband met het Coronavirus wordt de brugbediening van de Otwegweteringbrug, net als meer van dergelijke andere bruggen, tot nader order ook na 1 april volgens het winterrooster uitgevoerd door de provincie.
Kortom: bij aanvang van ons watersportseizoen is er een bediening zoals die er ook is buiten het seizoen. 
Je dient 24 uur van  te voren te bellen naar BC Steekterpoort.
Denk ook aan je terugkomst!


Realiseer je dus dat je niet op zaterdag of zondag kunt bedenken dat je het weekend wilt gaan varen!
(tenzij je natuurlijk onder de brug door kunt)

Even je aandacht !

HIGHLIGHTS

Heeft het Coronavirus voor verenigingen ook consequenties?
En wat betekent dat voor ons?
Als er nieuws is houden we je via de site (en email) op de hoogte.
Voor nu verwijzen wij voor het laatste nieuws naar:

Laatste Coronanieuws op NU.NL
(Klik in de rechterkolom voor het liveblog van uur tot uur)

Laatste nieuws van het RIVM


Afgelopen weken zijn er een paar nieuwsberichten naar je gemaild die we via de website ook nog even willen memoreren.

Op vrijdag 17 april is onze eerste vergadering van dit seizoen.
Mocht dit niet door gaan informeren we je tijdig!

– Onze voorzitter heeft ons gemaild dat hij tijdens onze voorjaarsvergadering terug zal treden als voorzitter om gezondheidsredenen.
De secretaris zal (tijdelijk) waarnemen.

– De kans is groot dat onze leden de Otwegbrug niet meer hoeven te bedienen. De provincie zal dat dan doen. Meer informatie volgt op de vergadering.

– 2 en 3 mei is er geen vaarverkeer mogelijk in de richting van Gouda. De hefbrug Boskoop is dan afgesloten!
– van 12 juli tot 8 augustus kan het vaarverkeer middels bloktijden onder de brug door.
– Op 18 en 19 juli is er geen vaarverkeer mogelijk richting Gouda. Ook dan is de hefbrug Boskoop afgesloten.
Voor de goede orde: richting Alphen kan natuurlijk wel!
Onderhoud aan de andere bruggen zal ook worden gedaan maar daar zijn nog geen data en tijden over bekend.

Meer en actuele info: Rijkswaterstaat.

Nieuwe slot slagboom

Het zal onze (helling)leden opgevallen zijn en het is ook besproken en genotuleerd op de ledenvergadering, maar omdat er dit einde seizoen boten uit het water gehaald gaan worden wilde we nogmaals memoreren dat het slot op de slagboom is vernieuwd. De oude sleutel (die je mogelijk nog in bezit hebt) werkt dus niet meer.
Let daar even op als je met je trailer de boot uit het water gaat halen.

De boten kunnen uitsluitend tijdens de havendiensten uit het water gehaald worden.
Mocht u een nieuwe sleutel willen hebben kan deze, a 50 euro borg, bij het secretariaat worden aangevraagd. Wees hier tijdig mee!

 

Examens Vaarbewijs vanaf 2020 bij CBR

Let op: De laatste plaatsen voor de examens voor het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs bij VAMEX zijn volgeboekt. Wie een Vaarbewijs wil halen kan pas vanaf 1 januari 2020 weer terecht, maar dan bij het CBR. 

Examens naar CBR

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat verantwoordelijk is voor de vaarbewijzen in Nederland, besloot in 2018 de examinering en de afgifte van het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs voortaan door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit te laten voeren. Aanvankelijk zou dat al in 2019 van start gaan, maar dat bleek niet haalbaar. Daarom werd besloten de overgang een jaar uit te stellen, tot 1 januari 2020.

Geen verandering, geen praktijkexamen Vaarbewijs

CBR en VAMEX werken nu samen aan een soepele overgang van de activiteiten. De laatste VAMEX-examens worden op 14 december 2019 afgenomen. De examens die het CBR gaat afnemen zijn gelijk aan de huidige VAMEX-examens qua inhoud en zwaarte. De examentarieven blijven nagenoeg gelijk aan de huidige VAMEX-tarieven. Ook het gerucht dat er bij het CBR een praktijkexamen voor het vaarbewijs komt is niet waar. Voor meer informatie kun je terecht op de website van het CBR.

 

Motie voor verzegeling vuilwatertanks recreatievaart aangenomen

In de Tweede Kamer is afgelopen week de motie voor de verzegeling van vuilwatertanks aan boord van recreatievaartuigen, ingediend door kamerlid Tjeerd de Groot (D66), aangenomen. Het is nu aan minister van Nieuwenhuizen om de verzegeling van vuilwatertanken in wetgeving om te zetten.

Handhaving

Het verbod op het lozen van toiletwater geldt al sinds januari 2009. Waterrecreanten dienen hun vuilwatertanks leeg te pompen bij daartoe bestemde vuilwaterstations. Hiervan wordt echter maar weinig gebruik gemaakt, waardoor een gezondheidsrisico voor zwemmers ontstaat. Mede omdat het lozingsverbod moeilijk te handhaven is, diende De Groot de motie in om de buitenwaterafvoer van de vuilwatertanks te verzegelen, zodat deze niet langer gebruikt kunnen worden.

Duurzaam varen

In samenwerking met diverse partners, waaronder Watersportverbond, HISWA vereniging, Wetterskip Fryslan (namens de Unie van Waterschappen), is Waterrecreatie Nederland in overleg met het Ministerie van I&W. Een volgende stap is het toestaan van gezuiverd lozen.

(Foto: Vuilwaterstation, https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)

Vuilwatertank op slot voor de watersport?

Zoals bekend, is het lozen van toiletwater sinds 2009 niet meer toegestaan. Echter in de praktijk is er niets veranderd, watersporters lozen nog steeds hun vuilwatertank, waarin de afvoer van het toilet gaat, op het wateroppervlak.  Enige jaren geleden deed deze website een klein onderzoek naar het gebruik van vuilwaterafzuiginstallaties in jachthavens. De conclusie was helder: er wordt geen tot zeer weinig gebruik van gemaakt.

Hoewel het verboden is wordt dus nog massaal vuilwater geloosd. De meeste watersporters zullen dat op open water doen, maar ook in de jachthavens gebeurt het volop. Daarnaast hebben veel oudere schepen geen vuilwatertank en bij veel nieuwere boten staat de tank permanent open.

Overigens geldt het lozingsverbod lang niet voor iedereen die zich op het water beweegt, beroepsvaart en kleine passagiersschepen hebben geen verplichting voor een vuilwatertank.

Controle op het illegaal lozen van vuil water is vrijwel onmogelijk. De Verenigde Staten heeft al heel lang geleden een oplossing gevonden door de vuilwatertanks te verzegelen waardoor de tank niet kan worden opengezet en men gebruik moet maken van afzuiginstallaties in de haven.

De motie in de Tweede Kamer is ingediend door Kamerlid De Groot van D66 en is met 117 stemmen aangenomen. Het is nu aan de minister om maatregelen te nemen…

de Blauwe Golf (voor ons bedoeld!)

 

Mobiliteit is momenteel een belangrijk onderwerp in Nederland. De grenzen aan onze infrastructuur staan, ondanks uitbreidingen, vaak onder druk. Een veel gezochte oplossing is het beter en efficiënter gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Door brug- en sluisopeningen, spoorbruggen die maar op gezette tijden kort kunnen draaien ontstaan files op de weg en wachttijden op het water en dit leidt, naast economische schade ook tot ergernissen bij gebruikers (zowel op de weg als op het water).

Blauwe golf initiatieven:

Vanuit meerdere vaarwegbeheerders zijn er de afgelopen jaren diverse initiatieven gelanceerd om efficiënter gebruik te maken van de (vaar)wegen. Terugdringen van brug- en sluisopeningen, met name tijdens spitsuren, wordt gerealiseerd door het in konvooi laten varen van scheepvaart, zodat zij tegelijkertijd gebruik maken van brugopeningen. Dit wordt ook wel konvooivaart of Blauwe Golf genoemd (vergelijk het met de “groene golf” op de wegen). Ook op de Gouwe, een bijzonder smal vaarwater, maar een belangrijke vaarverbinding voor vracht- en recreatievaart, zijn er plannen om de scheepvaart gezamenlijk te laten varen. Met name in Boskoop staat er een grote druk op de mobiliteit. De hefbrug aldaar loopt dwars door het centrum van Boskoop en een opening in de spits leidt al snel tot file. In Zeeland is er een blauwe golf op het Kanaal door Walcheren en er zijn plannen om een blauwe golf te organiseren op de Twentekanalen.

Blauwe golf: Waar moet je op letten?:

  • Wees je bewust of je deel uitmaakt van een konvooi, haak aan en pas je snelheid zo aan dat je bij elkaar blijft. 
  • Ga als recreatievaart achter de beroepsvaart varen. Laat beroepsvaart eerst passeren. Vaar weer niet teveel achteraan, probeer brug en sluis vlot te passeren bij opening, uiteraard alleen bij groen licht. 
  • Luister uit op je marifoon, als je die aan boord hebt. Kijk of je in een blokgebied vaart en stem daar je kanaal op af, anders op kanaal 10. (scheepvaart-scheepvaart) 
  • Zoek bij je reisvoorbereiding uit of je op een traject komt waar een blauwe golf is. 
  • Raadpleeg bijvoorbeeld de Riverguide-app voor de tijden van de blauwe golf/konvooivaart in Noord Holland 

Meer over de Blauwe Golf Verbindend vind je op: blauwegolfverbindend.nl

wpChatIcon