De geheel vernieuwde 2019 serie vaarkaarten van de ANWB

ANWB Vaarkaarten 2019

De ANWB Vaarkaarten voor de watersport in Nederland zijn met ingang van het nieuwe seizoen 2019 geheel vernieuwd. De nieuwe serie vaarkaarten van de ANWB bestaat uit 24 kaarten die het gehele vaargebied van Nederland bedekken. De kaarten zijn voorzien van en geheel vernieuwde en verbeterde achtergrond. Ze bevatten behalve jachthavens, bruggen, sluizen, betonning en dieptes, ook gedetailleerde uitsneden van bepaalde gebieden en havenplaatsen. 

Ga je in 2019 je marifooncertificaat halen?

Een van de goede voornemens voor 2019 kan zijn:
het halen van je basiscertificaat Marifoon.
(let op: je mag hiermee alleen een binnenvaartmarifoon gebruiken. Voor het gebruik van een zeevaartmarifoon haal je je Marcom B of SRC certificaat)
Wij gaan je helpen dit doel te realiseren, want binnenkort volgen er via de vereniging mogelijkheden om dit certificaat te gaan halen.
Een van onze verenigingsleden heeft aangegeven zich hiervoor te willen inspannen.

Heb je hiervoor belangstelling? Laat het ons dan weten !!!

 

Waarom een marifoon?

 

Steeds meer sluis- en brugwachters verwachten dat je de marifoon uitluistert. Bij het zoeken naar een ligplaats in een haven is een marifoon een handig hulpmiddel. In een vaarwater met grote schepen hoor je wat er onderling wordt afgesproken. In een noodsituatie is een marifoon een groot voordeel ten opzichte van de mobiele telefoon. Met een marifoon hoort iedereen in je omgeving wat er aan de hand is en kan meteen hulp bieden.Op een schip met marifoon moet tenminste één persoon in het bezit zijn van het Basiscertificaat Marifonie. Hiermee mag je een vaste of draagbare marifoon bedienen op de binnenwateren en de kustwateren.Het Basiscertificaat Marifonie is ook voldoende om het wereldwijde AIS (Automatic Identification System) te gebruiken. Hiermee is iedere schipper in staat om over een ruimer gebied, dan met de radar mogelijk is, te zien waar zich in de omgeving andere schepen bevinden en in welke richting zij varen.

Examen Basiscertificaat Marifonie

Op een examenlocatie krijg je een schriftelijk examen met 30 meerkeuzevragen. Achter iedere vraag noteer je welk antwoord juist is. Het examen duurt maximaal één uur.

Om te slagen moet je tenminste 70% juist gescoord hebben.

Je kunt examen doen in ZOETERMEER bij de VAMEX.

Wil je gebruik kunnen maken van een zeevaartmarifoon?
Haal dan je Marcom B of SRC certificaat.

Overgang VAMEX naar CBR met een jaar uitgesteld

De voorgenomen overdracht van de wettelijke taken van VAMEX, de stichting die belast is met het afnemen van de examens voor de vaarbewijzen, aan het CBR is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2020. Dat heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat onlangs besloten.

Transitie nog te vroeg

De betrokken partijen hebben in december gezamenlijk geconcludeerd dat de voortgang met betrekking tot het voorbereiden van de transitie en het maken van goede afspraken over de overgang van het VAMEX personeel nog onvoldoende was om al tot een definitieve overgang per 1 januari 2019 te besluiten. Bovendien heeft het CBR aangegeven dat het uitstellen van de overgang van VAMEX ook voor hen de voorkeur heeft, omdat een grote reorganisatie bij het CBR in 2018 nog zijn beslag moet gaan krijgen.  

Participatie watersportsector

CBR en VAMEX gaan nu samen verder werken aan het transitieplan waarin ook de kwaliteit en de tarieven van de dienstverlening bij het CBR geconcretiseerd moeten gaan worden. Het CBR heeft de intentie uitgesproken om de participatie van de watersportsector, opleiders en uitgevers te continueren in aparte overlegstructuren, passend binnen de zogenaamde governance structuur van het CBR. Ook dit zal onderdeel uit gaan maken van het nog verder uit te werken transitieplan.  

Examens via VAMEX

De huidige aanwijzing van VAMEX als exameninstelling voor het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs zal door het ministerie van I&W met een jaar verlengd worden tot 1 januari 2020. 

Nog een goed voornemen nodig? Haal nu je vaarbewijs zodat je komend seizoen voorbereid het water op gaat! 

Goede, veilige vaart!  

Bron: Varen Doe Je Samen

Lonian op 27 augustus te zien

ALPHEN AAN DEN RIJN/BOSKOOP – Het kostte zo’n drie jaar om megajacht Lonian, het schip dat op zondag 26 en maandag 27 augustus door Alphen aan den Rijn en Boskoop vaart, te bouwen. Jachtbouwer Feadship heeft het proces vastgelegd en verwerkt tot een korte video.

Daarin is onder andere te zien hoe de verschillende onderdelen van het schip los van elkaar worden gefabriceerd, waarna ze als een grote puzzel in elkaar worden gezet. Ook wordt het 87 meter lange en 14 meter brede megajacht een aantal keren vervoerd om zo verschillende stappen van het productieproces te kunnen ondergaan.

bron: Studio Alphen

Codeslot op sanitair

Sinds kort zit er een codeslot op de deur naar onze sanitaire voorzieningen. Dit om ongewenste bezoekers tegen te houden.
U heeft hierover bericht gekregen van het secretariaat.
Mocht u de code van het slot niet meer weten kunt u deze opvragen bij de dienstdoende havenmeester.
Onze passanten kunnen dat vanzelfsprekend ook doen.

Schoon Water Week (5-13 mei)

SAMEN HOUDEN WE HET WATER SCHOON

Iedereen die wel eens op, in of bij het water vertoeft weet het: ook daar is zwerfafval een probleem. Iedereenweet dat het gewoon veel prettiger is om in een schone omgeving te verblijven dan tussen al dat vuil.
Verschillende waterrecreatieorganisaties grijpen daarom de Week
van ons Water aan om aandacht voor schoon water en minder zwerfafval te vragen met de actie #schoonwaterweek.
Samen houden en maken we het water schoon!
Het is voor de watersporter/recreant gebruikelijk om geen afval overboord te gooien of achter te laten langs de waterkant. Toch ligt er wel van alles in het water: sigarettenpeuken, zakdoekjes,
plastic zakken, flesjes en andere zaken, die achteloos overboord kunnen gaan of achterblijven aan de kant.


Tijdens de Schoon Water Week vragen we iedereen die op of aan het water komt een handje te helpen en zoveel mogelijk afval uit het water te vissen.
Dus: ga je tussen 5 en 13 mei varen, zwemmen, duiken, surfen, vissen of iets anders leuks doen op of bij het water? Ga dan goed voorbereid op pad en neem een vuilniszak, schepnet, prikstok en
andere hulpmiddelen mee. Kom je onderweg afval of vuil tegen, schep het op en breng het naar een plek waar het wél thuishoort. En natuurlijk zorg je ervoor dat je zelf geen afval in het water laat
vallen.
Doe je mee? Samen maken we ons (vaar-)water een stukje schoner tijdens de Schoon Water Week en zorgen we voor meer bewustzijn rond het thema ‘Schoon Water’. Plaats een foto van jouw afvalinzamelingsactie op social media, voorzien van #schoonwaterweek en inspireer zoveel mogelijk mensen om mee te doen!

De Schoon Water Week is een gezamenlijk initiatief van HISWA Vereniging, de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Varen doe je Samen!, Verbond Nederlandse Motorbootsport, het
Watersportverbond en Waterrecreatie Nederland.