Planning werkzaamheden hefbrug Boskoop

De provincie Zuid-Holland heeft op basis van informatie van de aannemer een planning kunnen maken om de veiligheid van de hefbrug Boskoop te kunnen garanderen. Afhankelijk van het weer en onverwachte tegenvallers, wordt er naar gestreefd dat vanaf 18 november de brug door iedereen weer gebruikt kan worden. Dat schrijft gedeputeerde Floor Vermeulen op 25 oktober 2019 in een brief aan Provinciale Staten.

 

Sinds donderdag 10 oktober 2019 is de hefbrug Boskoop afgesloten voor zowel het verkeer over de weg als over het water van de Gouwe. Na onderzoek bleek de brug constructief onveilig. De onderhoudsaannemer is daarop direct begonnen met werkzaamheden die nodig zijn om de constructieve veiligheid weer te garanderen.

De eerste versterkingsmaatregelen aan beide heftorens zijn uitgevoerd. Verroeste delen van de kooiladders zijn weggehaald en de verbindingspunten zijn geïnspecteerd. Op basis hiervan worden maatregelen genomen. De tijdelijke windverbanden die bovenin de torens moeten worden aangebracht zijn opgebouwd en op dit moment klaar gemaakt om te installeren.

Constructieversterking voor ballastblokken

Verder moet de constructie versterkt worden die nodig is om de ballastblokken bij groot onderhoud op te hangen. Deze constructie is ook nodig om bijvoorbeeld bij toekomstig onderhoud het brugdek veilig uit te kunnen varen. Daarnaast wordt door deze maatregel nu te nemen de stremmingstijd bij het toekomstig onderhoud teruggebracht. Ook wordt de schade aan de slijtlaag gerepareerd op het brugdek die tijdens de reguliere inspectie aan het licht is gekomen. Vorst kan deze schade verergeren. Voor de veiligheid van het verkeer wordt de schade nog voor de vorstperiode hersteld.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Hefbrug Boskoop dreigt in te storten, brug per direct dicht

BOSKOOP – De hefbrug van Boskoop is per direct afgesloten voor al het verkeer en voor de scheepvaart is de brug gesloten. Dat meldt de provincie Zuid-Holland donderdagavond. De brug mag niet meer belast of bediend worden, als dat wel gebeurt kan het brugdek instorten. Op de N207 stond donderdagavond een flinke file voor de brug in Waddinxveen, dat is een van de alternatieven voor Boskoop.

Het is nog niet bekend hoe lang de stremming gaat duren. De provincie is in overleg met de aannemer over maatregelen.

‘Er is geconstateerd dat de hefbrug Boskoop zonder het nemen van maatregelen op dit moment constructief onveilig is’, meldt de provincie. Bij het laatste groot onderhoud van de brug zijn geen verstevigingen aangebracht. Dat had volgens de provincie wel moeten gebeuren. Aangezien er toen geen maatregelen zijn getroffen is de brug nu gevaarlijk. Dat is gezegd op een persconferentie van gedeputeerde Floor Vermeulen.

Bron: West

Nieuwe slot slagboom

Het zal onze (helling)leden opgevallen zijn en het is ook besproken en genotuleerd op de ledenvergadering, maar omdat er dit einde seizoen boten uit het water gehaald gaan worden wilde we nogmaals memoreren dat het slot op de slagboom is vernieuwd. De oude sleutel (die je mogelijk nog in bezit hebt) werkt dus niet meer.
Let daar even op als je met je trailer de boot uit het water gaat halen.

De boten kunnen uitsluitend tijdens de havendiensten uit het water gehaald worden.
Mocht u een nieuwe sleutel willen hebben kan deze, a 50 euro borg, bij het secretariaat worden aangevraagd. Wees hier tijdig mee!

 

Examens Vaarbewijs vanaf 2020 bij CBR

Let op: De laatste plaatsen voor de examens voor het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs bij VAMEX zijn volgeboekt. Wie een Vaarbewijs wil halen kan pas vanaf 1 januari 2020 weer terecht, maar dan bij het CBR. 

Examens naar CBR

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat verantwoordelijk is voor de vaarbewijzen in Nederland, besloot in 2018 de examinering en de afgifte van het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs voortaan door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit te laten voeren. Aanvankelijk zou dat al in 2019 van start gaan, maar dat bleek niet haalbaar. Daarom werd besloten de overgang een jaar uit te stellen, tot 1 januari 2020.

Geen verandering, geen praktijkexamen Vaarbewijs

CBR en VAMEX werken nu samen aan een soepele overgang van de activiteiten. De laatste VAMEX-examens worden op 14 december 2019 afgenomen. De examens die het CBR gaat afnemen zijn gelijk aan de huidige VAMEX-examens qua inhoud en zwaarte. De examentarieven blijven nagenoeg gelijk aan de huidige VAMEX-tarieven. Ook het gerucht dat er bij het CBR een praktijkexamen voor het vaarbewijs komt is niet waar. Voor meer informatie kun je terecht op de website van het CBR.

 

Motie voor verzegeling vuilwatertanks recreatievaart aangenomen

In de Tweede Kamer is afgelopen week de motie voor de verzegeling van vuilwatertanks aan boord van recreatievaartuigen, ingediend door kamerlid Tjeerd de Groot (D66), aangenomen. Het is nu aan minister van Nieuwenhuizen om de verzegeling van vuilwatertanken in wetgeving om te zetten.

Handhaving

Het verbod op het lozen van toiletwater geldt al sinds januari 2009. Waterrecreanten dienen hun vuilwatertanks leeg te pompen bij daartoe bestemde vuilwaterstations. Hiervan wordt echter maar weinig gebruik gemaakt, waardoor een gezondheidsrisico voor zwemmers ontstaat. Mede omdat het lozingsverbod moeilijk te handhaven is, diende De Groot de motie in om de buitenwaterafvoer van de vuilwatertanks te verzegelen, zodat deze niet langer gebruikt kunnen worden.

Duurzaam varen

In samenwerking met diverse partners, waaronder Watersportverbond, HISWA vereniging, Wetterskip Fryslan (namens de Unie van Waterschappen), is Waterrecreatie Nederland in overleg met het Ministerie van I&W. Een volgende stap is het toestaan van gezuiverd lozen.

(Foto: Vuilwaterstation, https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)

Vuilwatertank op slot voor de watersport?

Zoals bekend, is het lozen van toiletwater sinds 2009 niet meer toegestaan. Echter in de praktijk is er niets veranderd, watersporters lozen nog steeds hun vuilwatertank, waarin de afvoer van het toilet gaat, op het wateroppervlak.  Enige jaren geleden deed deze website een klein onderzoek naar het gebruik van vuilwaterafzuiginstallaties in jachthavens. De conclusie was helder: er wordt geen tot zeer weinig gebruik van gemaakt.

Hoewel het verboden is wordt dus nog massaal vuilwater geloosd. De meeste watersporters zullen dat op open water doen, maar ook in de jachthavens gebeurt het volop. Daarnaast hebben veel oudere schepen geen vuilwatertank en bij veel nieuwere boten staat de tank permanent open.

Overigens geldt het lozingsverbod lang niet voor iedereen die zich op het water beweegt, beroepsvaart en kleine passagiersschepen hebben geen verplichting voor een vuilwatertank.

Controle op het illegaal lozen van vuil water is vrijwel onmogelijk. De Verenigde Staten heeft al heel lang geleden een oplossing gevonden door de vuilwatertanks te verzegelen waardoor de tank niet kan worden opengezet en men gebruik moet maken van afzuiginstallaties in de haven.

De motie in de Tweede Kamer is ingediend door Kamerlid De Groot van D66 en is met 117 stemmen aangenomen. Het is nu aan de minister om maatregelen te nemen…

de Blauwe Golf (voor ons bedoeld!)

 

Mobiliteit is momenteel een belangrijk onderwerp in Nederland. De grenzen aan onze infrastructuur staan, ondanks uitbreidingen, vaak onder druk. Een veel gezochte oplossing is het beter en efficiënter gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Door brug- en sluisopeningen, spoorbruggen die maar op gezette tijden kort kunnen draaien ontstaan files op de weg en wachttijden op het water en dit leidt, naast economische schade ook tot ergernissen bij gebruikers (zowel op de weg als op het water).

Blauwe golf initiatieven:

Vanuit meerdere vaarwegbeheerders zijn er de afgelopen jaren diverse initiatieven gelanceerd om efficiënter gebruik te maken van de (vaar)wegen. Terugdringen van brug- en sluisopeningen, met name tijdens spitsuren, wordt gerealiseerd door het in konvooi laten varen van scheepvaart, zodat zij tegelijkertijd gebruik maken van brugopeningen. Dit wordt ook wel konvooivaart of Blauwe Golf genoemd (vergelijk het met de “groene golf” op de wegen). Ook op de Gouwe, een bijzonder smal vaarwater, maar een belangrijke vaarverbinding voor vracht- en recreatievaart, zijn er plannen om de scheepvaart gezamenlijk te laten varen. Met name in Boskoop staat er een grote druk op de mobiliteit. De hefbrug aldaar loopt dwars door het centrum van Boskoop en een opening in de spits leidt al snel tot file. In Zeeland is er een blauwe golf op het Kanaal door Walcheren en er zijn plannen om een blauwe golf te organiseren op de Twentekanalen.

Blauwe golf: Waar moet je op letten?:

  • Wees je bewust of je deel uitmaakt van een konvooi, haak aan en pas je snelheid zo aan dat je bij elkaar blijft. 
  • Ga als recreatievaart achter de beroepsvaart varen. Laat beroepsvaart eerst passeren. Vaar weer niet teveel achteraan, probeer brug en sluis vlot te passeren bij opening, uiteraard alleen bij groen licht. 
  • Luister uit op je marifoon, als je die aan boord hebt. Kijk of je in een blokgebied vaart en stem daar je kanaal op af, anders op kanaal 10. (scheepvaart-scheepvaart) 
  • Zoek bij je reisvoorbereiding uit of je op een traject komt waar een blauwe golf is. 
  • Raadpleeg bijvoorbeeld de Riverguide-app voor de tijden van de blauwe golf/konvooivaart in Noord Holland 

Meer over de Blauwe Golf Verbindend vind je op: blauwegolfverbindend.nl