Motie voor verzegeling vuilwatertanks recreatievaart aangenomen

In de Tweede Kamer is afgelopen week de motie voor de verzegeling van vuilwatertanks aan boord van recreatievaartuigen, ingediend door kamerlid Tjeerd de Groot (D66), aangenomen. Het is nu aan minister van Nieuwenhuizen om de verzegeling van vuilwatertanken in wetgeving om te zetten.

Handhaving

Het verbod op het lozen van toiletwater geldt al sinds januari 2009. Waterrecreanten dienen hun vuilwatertanks leeg te pompen bij daartoe bestemde vuilwaterstations. Hiervan wordt echter maar weinig gebruik gemaakt, waardoor een gezondheidsrisico voor zwemmers ontstaat. Mede omdat het lozingsverbod moeilijk te handhaven is, diende De Groot de motie in om de buitenwaterafvoer van de vuilwatertanks te verzegelen, zodat deze niet langer gebruikt kunnen worden.

Duurzaam varen

In samenwerking met diverse partners, waaronder Watersportverbond, HISWA vereniging, Wetterskip Fryslan (namens de Unie van Waterschappen), is Waterrecreatie Nederland in overleg met het Ministerie van I&W. Een volgende stap is het toestaan van gezuiverd lozen.

(Foto: Vuilwaterstation, https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)

Facebooktwittermail

Vuilwatertank op slot voor de watersport?

Zoals bekend, is het lozen van toiletwater sinds 2009 niet meer toegestaan. Echter in de praktijk is er niets veranderd, watersporters lozen nog steeds hun vuilwatertank, waarin de afvoer van het toilet gaat, op het wateroppervlak.  Enige jaren geleden deed deze website een klein onderzoek naar het gebruik van vuilwaterafzuiginstallaties in jachthavens. De conclusie was helder: er wordt geen tot zeer weinig gebruik van gemaakt.

Hoewel het verboden is wordt dus nog massaal vuilwater geloosd. De meeste watersporters zullen dat op open water doen, maar ook in de jachthavens gebeurt het volop. Daarnaast hebben veel oudere schepen geen vuilwatertank en bij veel nieuwere boten staat de tank permanent open.

Overigens geldt het lozingsverbod lang niet voor iedereen die zich op het water beweegt, beroepsvaart en kleine passagiersschepen hebben geen verplichting voor een vuilwatertank.

Controle op het illegaal lozen van vuil water is vrijwel onmogelijk. De Verenigde Staten heeft al heel lang geleden een oplossing gevonden door de vuilwatertanks te verzegelen waardoor de tank niet kan worden opengezet en men gebruik moet maken van afzuiginstallaties in de haven.

De motie in de Tweede Kamer is ingediend door Kamerlid De Groot van D66 en is met 117 stemmen aangenomen. Het is nu aan de minister om maatregelen te nemen…

Facebooktwittermail

de Blauwe Golf (voor ons bedoeld!)

 

Mobiliteit is momenteel een belangrijk onderwerp in Nederland. De grenzen aan onze infrastructuur staan, ondanks uitbreidingen, vaak onder druk. Een veel gezochte oplossing is het beter en efficiënter gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Door brug- en sluisopeningen, spoorbruggen die maar op gezette tijden kort kunnen draaien ontstaan files op de weg en wachttijden op het water en dit leidt, naast economische schade ook tot ergernissen bij gebruikers (zowel op de weg als op het water).

Blauwe golf initiatieven:

Vanuit meerdere vaarwegbeheerders zijn er de afgelopen jaren diverse initiatieven gelanceerd om efficiënter gebruik te maken van de (vaar)wegen. Terugdringen van brug- en sluisopeningen, met name tijdens spitsuren, wordt gerealiseerd door het in konvooi laten varen van scheepvaart, zodat zij tegelijkertijd gebruik maken van brugopeningen. Dit wordt ook wel konvooivaart of Blauwe Golf genoemd (vergelijk het met de “groene golf” op de wegen). Ook op de Gouwe, een bijzonder smal vaarwater, maar een belangrijke vaarverbinding voor vracht- en recreatievaart, zijn er plannen om de scheepvaart gezamenlijk te laten varen. Met name in Boskoop staat er een grote druk op de mobiliteit. De hefbrug aldaar loopt dwars door het centrum van Boskoop en een opening in de spits leidt al snel tot file. In Zeeland is er een blauwe golf op het Kanaal door Walcheren en er zijn plannen om een blauwe golf te organiseren op de Twentekanalen.

Blauwe golf: Waar moet je op letten?:

  • Wees je bewust of je deel uitmaakt van een konvooi, haak aan en pas je snelheid zo aan dat je bij elkaar blijft. 
  • Ga als recreatievaart achter de beroepsvaart varen. Laat beroepsvaart eerst passeren. Vaar weer niet teveel achteraan, probeer brug en sluis vlot te passeren bij opening, uiteraard alleen bij groen licht. 
  • Luister uit op je marifoon, als je die aan boord hebt. Kijk of je in een blokgebied vaart en stem daar je kanaal op af, anders op kanaal 10. (scheepvaart-scheepvaart) 
  • Zoek bij je reisvoorbereiding uit of je op een traject komt waar een blauwe golf is. 
  • Raadpleeg bijvoorbeeld de Riverguide-app voor de tijden van de blauwe golf/konvooivaart in Noord Holland 

Meer over de Blauwe Golf Verbindend vind je op: blauwegolfverbindend.nl

Facebooktwittermail

Boot Düsseldorf: dealers in mineur

Düsseldorf opent traditioneel het watersportseizoen, maar voor dealers van boten is dat dit jaar geen prettige opening. Er is een echte prijzenslag gaande, degene die de meeste korting biedt verkoopt de boot. Handelaren zijn in mineurstemming.


Boot Düsseldorf mag zich, zoals altijd, de grootste beurs van Europa noemen en veel nieuwe trends voor het komende jaar zouden daar al zichtbaar moeten zijn. Hoewel de watersportbranche niet echt vernieuwend is komt het publiek gewoon vanuit geheel Europa en daarbuiten naar Düsseldorf om zich te vergapen aan de glimmende boten. Feest voor de dealers zou je denken, want daar kunnen de boten worden verkocht.

Weinig verkoop, vrijwel geen marge voor de handelaren

Helaas tekent zich een kentering af in het optimisme. Er worden weinig boten verkocht, aantallen zijn nog niet bekend, maar het zal in ieder geval voor veel dealers teleurstellend zijn. Er is slechts een handjevol serieuze koper aanwezig en die kunnen kiezen uit een groot aanbod van concurrerende boten. Dat geldt zowel voor gangbare zeiljachten als voor motorboten. De tentoongestelde boten zijn groot tot zeer groot, maar de echte verschillen zijn zeer miniem.

Dat brengt met zich mee dat een groot aantal dealers moeten vechten om hun boten te verkopen aan een klein aantal mensen. Deze trend is niet nieuw, het gaat al enkele jaren op deze manier, maar het wordt steeds lastiger om een boot te verkopen. Het aantal aangeboden catamarans op de beurs is wel sterk groeiende, maar echt grote aantallen zullen daar nooit van verkocht worden. Een ‘leuke’ catamaran kost al snel 2 miljoen euro en dat is niet voor een doorsnee watersporter weggelegd.

Veel hengelaars vissen in een te kleine vijver.

Potentiële kopers op de beurs die eerst bij hun favoriete boot gaan kijken switchen net zo gemakkelijk naar een bijna identieke boot waar men veel meer korting krijgt. Deze spiraalbeweging zet zich voort met als gevolg dat er vrijwel niets verdiend kan worden in Düsseldorf, terwijl deelname aan de beurs torenhoge kosten met zich meebrengt.

Watersportbranche in mineur

De neergaande trend in de watersportbranche is al jarenlang bezig, er is weinig tot geen vernieuwing, het publiek wordt steeds ouder en de jongeren vinden de aanschaf van een boot niet aantrekkelijk en huren liever een boot. Huidige bootbezitters die een nieuwe boot willen kopen schrikken over het algemeen behoorlijk als hun huidige boot moet worden ingeruild. Kortom de positie van de klassieke watersportbedrijven ziet er nog niet glorieus uit.

Bron: Redactie WatersportAlmanak | Datum van publicatie: 26-01-2019

Facebooktwittermail

De geheel vernieuwde 2019 serie vaarkaarten van de ANWB

ANWB Vaarkaarten 2019

De ANWB Vaarkaarten voor de watersport in Nederland zijn met ingang van het nieuwe seizoen 2019 geheel vernieuwd. De nieuwe serie vaarkaarten van de ANWB bestaat uit 24 kaarten die het gehele vaargebied van Nederland bedekken. De kaarten zijn voorzien van en geheel vernieuwde en verbeterde achtergrond. Ze bevatten behalve jachthavens, bruggen, sluizen, betonning en dieptes, ook gedetailleerde uitsneden van bepaalde gebieden en havenplaatsen. 

Facebooktwittermail

Ga je in 2019 je marifooncertificaat halen?

Een van de goede voornemens voor 2019 kan zijn:
het halen van je basiscertificaat Marifoon.
(let op: je mag hiermee alleen een binnenvaartmarifoon gebruiken. Voor het gebruik van een zeevaartmarifoon haal je je Marcom B of SRC certificaat)
Wij gaan je helpen dit doel te realiseren, want binnenkort volgen er via de vereniging mogelijkheden om dit certificaat te gaan halen.
Een van onze verenigingsleden heeft aangegeven zich hiervoor te willen inspannen.

Heb je hiervoor belangstelling? Laat het ons dan weten !!!

 

Waarom een marifoon?

 

Steeds meer sluis- en brugwachters verwachten dat je de marifoon uitluistert. Bij het zoeken naar een ligplaats in een haven is een marifoon een handig hulpmiddel. In een vaarwater met grote schepen hoor je wat er onderling wordt afgesproken. In een noodsituatie is een marifoon een groot voordeel ten opzichte van de mobiele telefoon. Met een marifoon hoort iedereen in je omgeving wat er aan de hand is en kan meteen hulp bieden.Op een schip met marifoon moet tenminste één persoon in het bezit zijn van het Basiscertificaat Marifonie. Hiermee mag je een vaste of draagbare marifoon bedienen op de binnenwateren en de kustwateren.Het Basiscertificaat Marifonie is ook voldoende om het wereldwijde AIS (Automatic Identification System) te gebruiken. Hiermee is iedere schipper in staat om over een ruimer gebied, dan met de radar mogelijk is, te zien waar zich in de omgeving andere schepen bevinden en in welke richting zij varen.

Examen Basiscertificaat Marifonie

Op een examenlocatie krijg je een schriftelijk examen met 30 meerkeuzevragen. Achter iedere vraag noteer je welk antwoord juist is. Het examen duurt maximaal één uur.

Om te slagen moet je tenminste 70% juist gescoord hebben.

Je kunt examen doen in ZOETERMEER bij de VAMEX.

Wil je gebruik kunnen maken van een zeevaartmarifoon?
Haal dan je Marcom B of SRC certificaat.

Facebooktwittermail